13 datových sad nalezeno

Licence: Creative Commons Uveďte autora

Filtrovat výsledky
 • Doprava

  Kontrolní činnost v dopravě byla orientována na kontrolu plnění povinností zaměstnavatelů, kteří mají vlastní vozový park, určený k převozu osob nebo zboží. Předmětem kontrolní...
 • Kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  Cílem kontrol prováděných na úseku BOZP na základě podnětů bylo zjistit stav úrovně bezpečnosti práce u zaměstnavatelů, kteří byli předmětem podání. Přestože orgány inspekce...
 • Plynová zařízení

  Kontrolní činnost v této oblasti byla v roce 2018 zaměřena na dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečného provozu plynových zařízení v různých oblastech...
 • Terciární sféra

  Kontrolní činnost v oblasti terciární sféry byla v roce 2020 zaměřena na kontrolu zajišťování BOZP v rámci vybraných služeb vůči veřejnosti. Konkrétně tak na malé a střední...
 • Projektové dokumentace a kolaudační řízení

  Projektové dokumentace Kontroly projektových dokumentací se zaměřovaly zvláště na obsahovou stránku předkládaných projektových dokumentací z hlediska zajištění BOZP. Dokumentace...
 • Stavebnictví

  Staveniště je stále jedním z nejrizikovějších pracovišť, na kterém se potkáváme s pracovními činnostmi, které obsahují rizika z mnoha odvětví. K tomu přispívá i různá zkušenost...
 • Zemědělství a potravinářství

  Při provozování strojů a technických zařízení (dále jen zařízení) v zemědělství, ale i v potravinářském průmyslu, se při kontrolách stále častěji setkáváme se skutečností, že ze...
 • Zpracovatelský průmysl

  Ve zpracovatelském průmyslu, zejména v hutních a strojírenských provozech je zaměstnáno velké množství zaměstnanců. Z informačního systému o pracovních úrazech, vedeném SÚIP,...
 • Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za...

  Datové sada obsahuje časovou řadu se základními údaji výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) od roku 1993 za kraje České republiky. Obsaženy jsou údaje o počtu zaměstnaných,...
 • Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech

  Datová sada obsahuje časovou řadu se statistickými údaji od roku 2010 o věkovém složení mužů a žen (pětileté věkové skupiny) s trvalým nebo dlouhodobým pobytem, a to podle stavu...
 • Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v krajích

  Datová sada obsahuje časovou řadu průměrných měsíčních mezd a mediánu mezd v krajích České republiky od roku 2011 včetně údajů podle pohlaví.
 • Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz

  Datová sada obsahuje časovou řadu s údaji o dočasné pracovní neschopnosti v okresech a krajích České republiky od roku 2006.
 • Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

  NRPZS poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotních služeb v České republice, bez ohledu na jejich zřizovatele. Poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče...
Tento katalog je také dostupný prostřednictvím API (see Dokumentace API).