Plynová zařízení

Kontrolní činnost v této oblasti byla v roce 2018 zaměřena na dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečného provozu plynových zařízení v různých oblastech výroby, provozu a služeb (v průmyslových objektech, v objektech občanské vybavenosti, školách, úřadech, zdravotnictví apod.).

Z výsledků kontrolní činnosti vyplývá, že stav plynového zařízení není v některých subjektech stále zcela uspokojivý. Systém vnitřního řízení bezpečnosti provozu plynového zařízení není dosud v převážné míře v organizacích zaveden v takovém rozsahu, aby bylo zabezpečeno dodržování předpisů k zajištění BOZP a aby byla vyhledávána, posouzena a zhodnocena všechna rizika možného ohrožení života a zdraví. Je nutno konstatovat, že vyhledávání rizik včetně zavádění stanovených opatření bylo velmi často prováděno pouze formálně a často v nich chybělo vyhodnocení rizik, týkajících se provozu plynového zařízení. Při nedodržování předpisů k zajištění bezpečného provozu plynových zařízení může za určitých okolností dojít k ohrožení zdraví a života nejen zaměstnanců kontrolovaných osob, ale široké veřejnosti a současně i ke značným materiálním škodám.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj www.suip.cz
Autor SÚIP
Správce VÚBP
Naposledy aktualizováno 20 Červen 2023, 15:04 (CEST)
Vytvořeno 11 Prosinec 2020, 09:20 (CET)
Periodicita aktualizace roční
Časové pokrytí 2018-2022