Webová aplikace je výsledkem výzkumného úkolu V03-S4 Vývoj webové aplikace postavené na platformě otevřených dat k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2019–2020 v rámci institucionální podpory Ministerstva práce a sociálních věcí.


  • Celosvětově existuje celá řada iniciativ, které podporují principy tzv. otevřeného vládnutí a otevřeného přístupu k vědeckým informacím. Do této oblasti patří také problematika otevřených dat.
  • Mezi hlavní lídry v ČR v této oblasti patří Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo financí. Ministerstvo financí v rámci výzkumného projektu definovalo standardy publikace a katalogizace otevřených dat pro veřejnou správu.
  • Stěžejním zdrojem dostupných otevřených datových sad je Národní katalog otevřených dat veřejné správy ČR.
  • Pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nejsou v současné době dostupná téměř žádná data v otevřeném formátu. Celá řada institucí zainteresovaných v oblasti BOZP však zveřejňuje řadu dat v podobě výročních zpráv a zpráv o činnostech, z nichž je možné data čerpat, a vytvořit tak otevřené datové sady.
  • Webová aplikace se zaměřila na shromažďování vizualizaci dostupných dat k oblasti BOZP. Byl vytvořen vlastní datový katalog, do něhož byly zpracovány dostupné sady, a to na úrovni krajů ČR.
  • Vytvořená metodika poskytuje návod, jak takový katalog vytvořit, jak zpracovávat datové sady a jak je vizualizovat formou zajímavých tematických dashboardů.

Webová aplikace BOZP Kraje využívá dvě softwarové platformy, jednak je to CKAN pro tvorbu katalogu otevřených dat a dále Tableau, které je využíváno pro datové analýzy a tvorbu vizualizačních dashboardů. CKAN tvoří datovou základu pro vizualizace v podobě tematických dashboardů.

Napište nám

V případě zájmu o spolupráci při sdílení vašich dat v otevřeném formátu, která mají souvislost s oblastí prevence pracovních a zdravotních rizik, neváhejte nás kontaktovat na adrese opendata@vubp.cz.


Alt text Alt text

Webová aplikace byla finančně podpořena z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018−2022 a je součástí výzkumného úkolu V03-S4 – Vývoj webové aplikace postavené na platformě otevřených dat k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2019–2020.

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons [Uveďte původ – Neužívejte komerčně] 4.0 Mezinárodní veřejná licence.

Alt text