Zpracovatelský průmysl

Ve zpracovatelském průmyslu, zejména v hutních a strojírenských provozech je zaměstnáno velké množství zaměstnanců. Z informačního systému o pracovních úrazech, vedeném SÚIP, dle zákona o inspekci práce, vyplývá, že v těchto provozech vzniká také i značné množství pracovních úrazů závažných i smrtelných.

Dále z informačního systému SÚIP je zřejmý i nepříznivý vývoj pracovní úrazovosti např. u obsluh obráběcích a tvářecích strojů tzn., převažují však pracovní úrazy s trvalými následky. Z kontrolních zjištění také vyplynulo, že hlavním zdrojem vzniku pracovních úrazů byl pracovní prostor stroje, např. u lisů, resp. lisovacích nástrojů, ve kterém se ruka lisaře v době nebezpečného pracovního zdvihu beranu dostala do styku s pohybujícími se částmi nástrojů.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj www.suip.cz
Autor SÚIP
Správce VÚBP
Naposledy aktualizováno 2 Prosinec 2022, 12:22 (CET)
Vytvořeno 11 Prosinec 2020, 11:08 (CET)
Periodicita aktualizace roční
Časové pokrytí 2018-2021