Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v krajích

Datová sada obsahuje časovou řadu průměrných měsíčních mezd a mediánu mezd v krajích České republiky od roku 2011 včetně údajů podle pohlaví.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj https://www.czso.cz/csu/czso/prumerna-hruba-mesicni-mzda-a-median-mezd-v-krajich
Autor ČSÚ
Správce VÚBP
Naposledy aktualizováno 1 Prosinec 2022, 14:57 (CET)
Vytvořeno 11 Prosinec 2020, 11:32 (CET)
Periodicita aktualizace roční
Časové pokrytí 2011-2021