Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

NRPZS poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotních služeb v České republice, bez ohledu na jejich zřizovatele. Poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními, obsahuje kontaktní údaje na daná zdravotnická zařízení a další podrobnější informace.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=vyhledavani-poskytovatele
Autor ÚZIS
Správce VUBP
Naposledy aktualizováno 14 Září 2021, 17:07 (CEST)
Vytvořeno 2 Prosinec 2020, 11:33 (CET)
Periodicita aktualizace roční