Kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Cílem kontrol prováděných na úseku BOZP na základě podnětů bylo zjistit stav úrovně bezpečnosti práce u zaměstnavatelů, kteří byli předmětem podání. Přestože orgány inspekce práce nemohou při prováděných kontrolách primárně řešit individuální spory, napomáhají cíleně vedenou kontrolou ke zvýšení úrovně bezpečnosti práce u jednotlivých zaměstnavatelů.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj www.suip.cz
Autor SÚIP
Správce VÚBP
Naposledy aktualizováno 22 Červen 2023, 08:40 (CEST)
Vytvořeno 7 Prosinec 2020, 12:14 (CET)
Periodicita aktualizace roční
Časové pokrytí 2019-2022