Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech

Datová sada obsahuje časovou řadu se statistickými údaji od roku 2010 o věkovém složení mužů a žen (pětileté věkové skupiny) s trvalým nebo dlouhodobým pobytem, a to podle stavu k 31. 12. Údaje jsou publikovány za okresy, kraje a Českou republiku.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo-podle-petiletych-vekovych-skupin-a-pohlavi-v-krajich-a-okresech
Autor ČSÚ
Správce VÚBP
Naposledy aktualizováno 1 Prosinec 2022, 15:01 (CET)
Vytvořeno 11 Prosinec 2020, 11:27 (CET)
Periodicita aktualizace roční
Časové pokrytí 2010-2021