Přejít na obsah

Webová aplikace BOZP Kraje statistics

Otevřená data jsou podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) předpokladem zvýšení konkurenceschopnosti České republiky. Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je multidisciplinárním oborem a pro analýzy především ze socioekonomického hlediska existuje pro využití otevřených dat značný potenciál. S tím, jak se mění charakter práce, s rapidním nástupem digitalizace a automatizace, nových forem práce a vznikem nových rizik je třeba pohlížet na oblast BOZP v širokém kontextu. Díky analýzám dostupných dat a informací bude možné lépe zvolit vhodná opatření a doporučení pro co nejvyšší míru ochrany fyzického a duševního zdraví člověka. Tato problematika koresponduje se stěžejními prioritami v oblasti BOZP v rámci platné koncepce výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí.

ceska-sprava-socialniho-zabezpeceni

Česká správa sociálního zabezpečení

ČSSZ je největší a v rámci státní správy ČR...

adresare_ciselniky

Adresáře a číselníky

Adresář institucí se vztahem k BOZP, číselníky...