Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz

Datová sada obsahuje časovou řadu s údaji o dočasné pracovní neschopnosti v okresech a krajích České republiky od roku 2006.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj https://www.czso.cz/csu/czso/pracovni-neschopnost-pro-nemoc-a-uraz-v-ceske-republice-1-pololeti-2022
Autor ČSÚ
Správce VÚBP
Naposledy aktualizováno 1 Prosinec 2022, 14:49 (CET)
Vytvořeno 11 Prosinec 2020, 11:36 (CET)
Periodicita aktualizace roční
Časové pokrytí 2006-2022