Zemědělství a potravinářství

Při provozování strojů a technických zařízení (dále jen zařízení) v zemědělství, ale i v potravinářském průmyslu, se při kontrolách stále častěji setkáváme se skutečností, že ze strany zaměstnavatelů není řádně zajišťováno jejich bezpečné provozování. Obsluha těchto zařízení je při jejich nesprávném či nebezpečném provozování, zejména při provádění oprav a údržby, často ohrožena nejen na zdraví, ale i na životě.

Kontrolami příčin a okolností vzniku pracovních úrazů u těchto zařízení bylo nejčastěji zjišťováno, že na provozovaných zařízeních např. schází ochranná zařízení, či jsou tato

ochranná zařízení nefunkční nebo vyřazena z provozu; nejsou k dispozici návody k obsluze, údržbě a opravám zařízení; zaměstnavatelé často neudržují zařízení v řádném technickém stavu a podceňují úlohu provádění kontrol; neodstraňují závady, které jsou uvedeny v revizních zprávách atd.

Součástí kontroly, kromě výše uvedených zjištění, bylo, mimo jiné, také prověřování kvalifikace a zdravotní způsobilosti u obsluh zařízení a vyhodnocení rizik pro přidělování OOPP pro tyto zaměstnance. Rovněž se kontrolovalo, jak samotní zaměstnavatelé provádějí kontroly a zda jejich zaměstnanci, konkrétně obsluhy zařízení, používají při své práci přidělené OOPP.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj www.suip.cz
Autor SÚIP
Správce VÚBP
Naposledy aktualizováno 2 Prosinec 2022, 13:07 (CET)
Vytvořeno 11 Prosinec 2020, 11:02 (CET)
Periodicita aktualizace roční
Časové pokrytí 2018-2021