Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje

Datové sada obsahuje časovou řadu se základními údaji výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) od roku 1993 za kraje České republiky. Obsaženy jsou údaje o počtu zaměstnaných, nezaměstnaných, míře ekonomické aktivity, míře nezaměstnanosti včetně údajů podle pohlaví.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj https://www.czso.cz/csu/xs/vyberove_setreni_pracovnich_sil_vsps
Autor ČSÚ
Správce VÚBP
Naposledy aktualizováno 1 Prosinec 2022, 15:10 (CET)
Vytvořeno 11 Prosinec 2020, 11:23 (CET)
Periodicita aktualizace čtvrtletní
Časové pokrytí 1993-2022