7 datových sad nalezeno

Licence: Creative Commons CCZero Formáty: XLSX Skupiny: Inspekce práce

Filtrovat výsledky
 • Ocenění Bezpečný podnik

  Program „Bezpečný podnik“, má za cíl především zvýšit u právnických a podnikajících fyzických osob (dále jen právní subjekt) úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,...
 • Oblast zaměstnanosti

  kontroly nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců, kontroly zastřeného zprostředkování zaměstnání, kontroly poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, kontroly...
 • Chemický průmysl

  Kontrola zaměstnavatelů, kteří na svých pracovištích nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (dále jen nebezpečné látky), byla zařazena mezi kontrolované oblasti, a...
 • Lesnictví a dřevozpracující průmysl

  Činnosti související s těžbou a následným zpracováním dříví patří k pracovním činnostem se značným ohrožením života a zdraví. Důvodem je, že většina prací v lesním hospodářství...
 • Integrovaná inspekce podle zákona č. 224_2015 Sb., o prevenci závažných havárií

  Integrovaná inspekce podle zákona č. 224_2015 Sb., o prevenci závažných havárií
 • Elektrická zařízení

  Vzhledem ke svému rozšíření a používání nabývají elektrická zařízení s běžnými napětími charakter téměř všeobecných technických zařízení a u uživatelů dochází ke snížení...
 • Program BP

  Program Bezpečný podnik je dlouhodobě zařazován mezi hlavní oblasti SÚIP a zároveň je i jedním z cílů Národní politiky BOZP. Realizací programu Bezpečný podnik lze dosáhnout...