Elektrická zařízení

Vzhledem ke svému rozšíření a používání nabývají elektrická zařízení s běžnými napětími charakter téměř všeobecných technických zařízení a u uživatelů dochází ke snížení respektu k nim. U vyšších výkonů a napěťových úrovní jsou pak nehodové události a úrazy většinou spojeny se závažnými následky. Z přehledů pracovní úrazovosti v souvislosti s elektrickými zařízeními (EZ) vyplývá, že nejčastějšími uváděnými příčinami je nedostatek osobních předpokladů spolu s používáním nebezpečných pracovních postupů nebo způsobů práce a špatně nebo nedostatečně odhadnutým rizikem. Záměrem úkolu v oblasti elektrických zařízení bylo ověřit u zaměstnavatelů, jakým způsobem jsou řešena bezpečnostní opatření, pracovní postupy pro činnosti na elektrických zařízeních. Úkol měl mít rovněž preventivní charakter, neboť záměrem bylo vhodnou osvětou přimět zaměstnavatele k dodržování právních norem v dané oblasti.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj www.suip.cz
Autor SÚIP
Správce VÚBP
Naposledy aktualizováno 20 Červen 2023, 14:59 (CEST)
Vytvořeno 10 Prosinec 2020, 14:54 (CET)
Periodicita aktualizace roční
Časové pokrytí 2018-2022