Ocenění Bezpečný podnik

Program „Bezpečný podnik“, má za cíl především zvýšit u právnických a podnikajících fyzických osob (dále jen právní subjekt) úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně ochrany životního prostředí, docílit tím zároveň i vyšší úrovně kultury práce a pracovní pohody a vytvořit podmínky pro zavedení integrovaného systému řízení.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor VUBP
Správce VÚBP
Naposledy aktualizováno 2 Listopad 2023, 09:41 (CET)
Vytvořeno 17 Březen 2020, 21:12 (CET)
Periodicita aktualizace půlroční
Časové pokrytí 2017-2023