Oblast zaměstnanosti

  • kontroly nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců,
  • kontroly zastřeného zprostředkování zaměstnání,
  • kontroly poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
  • kontroly rovného zacházení a zákazu diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání,
  • kontroly plnění povinného podílu zaměstnávání OZP

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj www.suip.cz
Autor SÚIP
Správce VÚBP
Naposledy aktualizováno 2 Prosinec 2022, 12:01 (CET)
Vytvořeno 10 Prosinec 2020, 15:05 (CET)
Periodicita aktualizace roční
Časové pokrytí 2012-2021