Program BP

Program Bezpečný podnik je dlouhodobě zařazován mezi hlavní oblasti SÚIP a zároveň je i jedním z cílů Národní politiky BOZP. Realizací programu Bezpečný podnik lze dosáhnout nejen funkčního zavedení systému řízení BOZP v právním subjektu, který funguje ve skutečném provozu a nejen v dokumentaci, ale především lze dosáhnout zvýšení úrovně BOZP, která vede ke snížení pracovní úrazovosti, a tedy i ke snížení nákladů spojených s pracovními úrazy.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj www.suip.cz
Autor SÚIP
Správce VÚBP
Naposledy aktualizováno 2 Prosinec 2022, 12:14 (CET)
Vytvořeno 7 Prosinec 2020, 10:43 (CET)
Periodicita aktualizace roční
Časové pokrytí 2018-2021