Chemický průmysl

Kontrola zaměstnavatelů, kteří na svých pracovištích nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (dále jen nebezpečné látky), byla zařazena mezi kontrolované oblasti, a to zejména z důvodu opakujících se pracovních úrazů souvisejících s nebezpečnými látkami nejen při každodenním nakládání, ale zejména při provádění údržby strojů a zařízení. Shrneme-li nejčastější příčiny těchto pracovních úrazů, dostaneme se k nepřidělování OOPP, neinformovanosti o nebezpečných vlastnostech daných látek či k nebezpečným způsobům práce tolerovaným zaměstnavatelem. Dalším důvodem provádění těchto kontrol byla také skutečnost, že legislativa prevence závažných havárií se poměrně důkladně zaměřuje na subjekty, které nakládají s větším množstvím nebezpečných látek, a tedy celková BOZP je již v těchto subjektech na dobré úrovni, ale naopak u menších subjektů není příliš povědomí o bezpečné práci s těmito látkami. Ke kontrolám byly vybírány subjekty, které nakládají s nebezpečnými látkami, ale nespadají do působnosti zák. č. 224/2015 Sb. Tento úkol se týkal každého inspektora OIP se specializací chemický průmysl, ropný průmysl a nebezpečné látky.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj www.suip.cz
Autor SÚIP
Správce VÚBP
Naposledy aktualizováno 2 Prosinec 2022, 12:02 (CET)
Vytvořeno 7 Prosinec 2020, 11:35 (CET)
Periodicita aktualizace roční
Časové pokrytí 2018-2021