Lesnictví a dřevozpracující průmysl

Činnosti související s těžbou a následným zpracováním dříví patří k pracovním činnostem se značným ohrožením života a zdraví. Důvodem je, že většina prací v lesním hospodářství probíhá téměř po celý rok ve vnějším prostředí za měnících se podmínek (zejména klimatických a podmínek daného pracoviště) a jsou do jisté míry ovlivňovány i na ně navazujícími činnostmi. Tato práce je velmi fyzicky namáhavá, vyžadující zdravotní předpoklady, fyziologické předpoklady, předvídavost atd. Kontrolní činnost SÚIP potvrzuje skutečnost, že nejrizikovější oblastí lesního hospodářství zůstává se značným náskokem těžba dříví. Druhou nejrizikovější oblastí lesního hospodářství je soustřeďování dříví. Mezi hlavní příčiny pracovních úrazů patří především nedodržování stanovených pracovních postupů, nerespektování ohroženého prostoru, provádění zakázaných činností při jednotlivých pracovních činnostech a také nepoužívání předepsaných OOPP a pracovních pomůcek. Vzhledem k těmto skutečnostem byla kontrolní činnost v oblasti lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu v roce 2019 směřována zejména na těžbu, zpracování dříví a práci s řetězovou pilou.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj www.suip.cz
Autor SÚIP
Správce VÚBP
Naposledy aktualizováno 22 Červen 2023, 08:32 (CEST)
Vytvořeno 7 Prosinec 2020, 15:39 (CET)
Periodicita aktualizace roční
Časové pokrytí 2018-2