5 datových sad nalezeno

Licence: Creative Commons CCZero Tagy: kontroly inspekce práce

Filtrovat výsledky
 • Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí

  Jednotlivé kontrolní akce byly realizovány v souladu s jejich zadáním, přičemž počty kontrol stanovené pro jednotlivé kontrolní oblasti byly splněny. Výsledky provedených...
 • Oblast zaměstnanosti

  kontroly nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců, kontroly zastřeného zprostředkování zaměstnání, kontroly poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, kontroly...
 • Nebezpečné látky

  Kontrola zaměstnavatelů, kteří na svých pracovištích nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (obecně řečeno s nebezpečnými látkami), byla v roce 2021 opět zařazena...
 • Elektrická zařízení

  Vzhledem ke svému rozšíření a používání nabývají elektrická zařízení s běžnými napětími charakter téměř všeobecných technických zařízení a u uživatelů dochází ke snížení...
 • Zdvihací zařízení

  V návaznosti na závažná kontrolní zjištění z předcházejícího období v oblasti ZZ, např. nevyhodnocení konkrétních rizik, dále nezpracování konkrétního systému bezpečné práce,...