Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí

Jednotlivé kontrolní akce byly realizovány v souladu s jejich zadáním, přičemž počty kontrol stanovené pro jednotlivé kontrolní oblasti byly splněny. Výsledky provedených kontrol dokládají přínos vhodně zvolených hlavních úkolů, jejichž realizací orgány inspekce práce plnily svou preventivní i represivní úlohu

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor SÚIP
Správce VÚBP
Naposledy aktualizováno 2 Prosinec 2022, 10:54 (CET)
Vytvořeno 2 Září 2020, 12:15 (CEST)
Periodicita aktualizace roční
Časové pokrytí 2015-2021