Zdvihací zařízení

V návaznosti na závažná kontrolní zjištění z předcházejícího období v oblasti ZZ, např. nevyhodnocení konkrétních rizik, dále nezpracování konkrétního systému bezpečné práce, ale také i klesající úroveň odborných předpokladů zaměstnanců, bylo vhodné a účelné se opět na problematiku ZZ zaměřit.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj www.suip.cz
Autor SÚIP
Správce VÚBP
Naposledy aktualizováno 20 Červen 2023, 14:57 (CEST)
Vytvořeno 2 Prosinec 2022, 12:04 (CET)
Periodicita aktualizace roční
Časové pokrytí 2018-2022