Nebezpečné látky

Kontrola zaměstnavatelů, kteří na svých pracovištích nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (obecně řečeno s nebezpečnými látkami), byla v roce 2021 opět zařazena do kontrolní činnosti, a to z důvodu opakujících se PÚ souvisejících s nebezpečnými látkami nejen při každodenní práci, ale zejména při provádění údržby strojů a zařízení. Shrneme-li nejčastější příčiny těchto PÚ, dostaneme se k nepřidělování OOPP zaměstnavateli, dále k nedostatečné informovanosti zaměstnanců o nebezpečných vlastnostech daných látek či k nebezpečným způsobům prací s těmito látkami, které zaměstnavatelé přehlíží a tolerují. Zejména se jedná o nedostatečně vyhodnocená rizika v souvislosti s použitím nebezpečných látek, které mohou tvořit výbušnou atmosféru.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj www.suip.cz
Správce opendata@vubp.cz
Naposledy aktualizováno 2 Prosinec 2022, 12:10 (CET)
Vytvořeno 2 Prosinec 2022, 11:26 (CET)
Periodicita aktualizace roční
Časové pokrytí 2021