Kontroly plynových zařízení v roce 2021

URL: http://opendata.vubp.cz/dataset/3205fd4d-a1c2-406e-8d31-384928596384/resource/7a2cc131-601f-4f5c-9739-41a442d5c92e/download/plynova-zarizeni_kontroly_2021.xlsx

Kontroly byly zaměřeny zejména na: • vyhledávání a hodnocení rizik při provozu PZ včetně oblasti poskytování OOPP obsluze PZ, • odbornou a zdravotní způsobilost osob pověřených obsluhou a údržbou zařízení, • vedení provozní dokumentace a provádění její aktualizace – provozní řády, provozní deníky, doklady o kvalifikaci osob, harmonogram revizí, • stanovení opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí spojených s provozem PZ, • zajištění bezpečného stavu provozovaného PZ pravidelně prováděnými kontrolami, revizemi, údržbou, servisem a odpovídající odbornou úroveň dokladů z kontrol a revizí, • zajištění bezpečného přístupu pro pracovníky provádějící kontroly, revize, zkoušky, obsluhu a údržbu zařízení, • zabezpečení dostatečného přívodu spalovacího a větracího vzduchu v objektech, kde jsou provozována PZ, • vybavení přívodního potrubí plynu předepsanými armaturami, nepoužívání pro jiné účely, než pro které je určeno, provedení dostatečné protikorozní ochrany, značení protékajícího média, označení uzávěrů plynu a zajištění bezpečného přístupu, • platné osvědčení a oprávnění subjektu dle provozovaného zařízení.

V rámci plnění této kontrolní činnosti bylo OIP provedeno celkem 406 kontrol, při kterých bylo zjištěno celkem 1 733 porušení a vydáno celkem 102 TOO. Z celkového počtu provedených kontrol u 75 kontrol nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Níže uvedené tabulky obsahují bližší údaje vyplývající z provedené kontrolní činnosti.

Zakomponovat

Plynová zařízení - Kontroly plynových zařízení v roce 2021 - Webová aplikace BOZP Kraje

Další informace

Pole Hodnota
Datum aktualizace dat Prosinec 2, 2022
Datum aktualizace metadat Prosinec 2, 2022
Vytvořeno Prosinec 2, 2022
Formát application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Licence Creative Commons Uveďte autora
createdpřed více než 1 rokem
formatXLSX
has viewsTrue
id7a2cc131-601f-4f5c-9739-41a442d5c92e
last modifiedpřed více než 1 rokem
mimetypeapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
on same domainTrue
package id3205fd4d-a1c2-406e-8d31-384928596384
position1
revision id9ee5d567-0b1b-4d3d-a9c0-9ea2e0a2304c
size17,5 KiB
stateactive
url typeupload