Kontroly plynových zařízení v roce 2018

URL: http://opendata.vubp.cz/dataset/3205fd4d-a1c2-406e-8d31-384928596384/resource/0a8d9e69-23fe-4f22-bf76-9327eae0df1e/download/plynova-zarizeni_kontroly_2018.xlsx

Kontroly byly zaměřeny zejména na:

− zda bylo provedeno vyhledání a vyhodnocení rizik při provozu plynových zařízení,

− zda byla zajištěna odborná a zdravotní způsobilost osob pověřených obsluhou a údržbou zařízení,

− zda byla vedena provozní dokumentace a zda byla prováděna její aktualizace - provozní řády, provozní deníky, doklady o kvalifikaci osob, harmonogram revizí,

− zda měl kontrolovaný subjekt vypracován vlastní seznam poskytování OOPP, jakým způsobem měl zajištěno poskytování OOPP pracovníkům, včetně seznámení s jejich používáním a prováděním kontroly jejich používání,

− zda měl provozovatel vypracován vlastní seznam poskytování OOPP na základě vyhodnocení rizik i z pohledu plynových zařízení, včetně jejich poskytování zaměstnancům a zda byla prováděna kontrola jejich používání,

− zda byla stanovena opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí spojených s provozem plynových zařízení,

− zda kontrolovaný subjekt zajišťoval bezpečný stav provozovaného plynového zařízení pravidelně prováděnými kontrolami, revizemi, údržbou, servisem a zda měly doklady z kontrol a revizí předepsané náležitosti a odpovídající odbornou úroveň,

− zda byl zajištěn bezpečný přístup pro pracovníky provádějící kontroly, revize, zkoušky, obsluhu a údržbu zařízení,

− zda byl zabezpečen dostatečný přívod spalovacího a větracího vzduchu,

− zda bylo přívodní potrubí plynu vybaveno předepsanými armaturami, není používáno pro jiné účely, než pro které je určeno, zda byla provedena dostatečná protikorozní ochrana, značení protékajícího média, zda byly označeny uzávěry plynu a byl k nim zajištěn bezpečný přístup,

− vedení evidence o pracovních úrazech v knize úrazů, včetně zpracování záznamu o pracovním úrazu.

V rámci plnění tohoto úkolu bylo oblastními inspektoráty práce provedeno celkem 677 kontrol, při kterých bylo zjištěno celkem 2 609 nedostatků. Z celkového počtu provedených kontrol u 143 kontrol nebylo zjištěno porušení právních předpisů.

Zakomponovat

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Datum aktualizace dat Prosinec 11, 2020
Datum aktualizace metadat Prosinec 11, 2020
Vytvořeno Prosinec 11, 2020
Formát application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Licence Creative Commons Uveďte autora
createdpřed více než 3 roky
formatXLSX
has viewsTrue
id0a8d9e69-23fe-4f22-bf76-9327eae0df1e
last modifiedpřed více než 3 roky
mimetypeapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
on same domainTrue
package id3205fd4d-a1c2-406e-8d31-384928596384
position3
revision id9ee5d567-0b1b-4d3d-a9c0-9ea2e0a2304c
size10,7 KiB
stateactive
url typeupload