Kontroly plynových zařízení v roce 2019

URL: http://opendata.vubp.cz/dataset/3205fd4d-a1c2-406e-8d31-384928596384/resource/ad62925e-b419-4cb2-9618-44456969bd95/download/plynova-zarizeni_kontroly_2019.xlsx

Kontroly byly zaměřeny zejména na:

− zda bylo provedeno vyhledání a vyhodnocení rizik při provozu plynových zařízení,

− zda byla zajištěna odborná a zdravotní způsobilost osob pověřených obsluhou a údržbou zařízení,

− zda byla vedena provozní dokumentace a zda byla prováděna její aktualizace - provozní řády, provozní deníky, doklady o kvalifikaci osob, harmonogram revizí,

− zda měl kontrolovaný subjekt vypracován vlastní seznam poskytování OOPP, rovněž také na základě vyhodnocení rizik i z pohledu plynových zařízení, jakým způsobem bylo zajištěno poskytování OOPP zaměstnancům, včetně zajištění provádění seznámení s jejich používáním a prováděním kontroly jejich používání,

− zda byla stanovena opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí spojených s provozem plynových zařízení,

− zda kontrolovaný subjekt zajišťoval bezpečný stav provozovaného plynového zařízení pravidelně prováděnými kontrolami, revizemi, údržbou, servisem a zda měly doklady z kontrol a revizí předepsané náležitosti a odpovídající odbornou úroveň,

− zda byl zajištěn bezpečný přístup pro pracovníky provádějící kontroly, revize, zkoušky, obsluhu a údržbu zařízení,

− zda byl zabezpečen dostatečný přívod spalovacího a větracího vzduchu,

− zda bylo přívodní potrubí plynu vybaveno předepsanými armaturami, nebylo používáno pro jiné účely, než pro které bylo určeno, zda byla provedena dostatečná protikorozní ochrana, značení protékajícího média, zda byly označeny uzávěry plynu a byl k nim zajištěn bezpečný přístup,

− vedení evidence o pracovních úrazech v knize úrazů včetně zpracování záznamu o pracovním úrazu.

V rámci kontrolní činnosti v oblasti plynových zařízení bylo OIP provedeno celkem 748 kontrol, při kterých bylo zjištěno celkem 3 404 porušení. Z celkového počtu provedených kontrol u 172 kontrol nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Tabulky níže obsahují bližší údaje v rámci plnění tohoto úkolu.

Zakomponovat

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Datum aktualizace dat Prosinec 11, 2020
Datum aktualizace metadat Prosinec 11, 2020
Vytvořeno Prosinec 11, 2020
Formát application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Licence Creative Commons Uveďte autora
createdpřed více než 3 roky
formatXLSX
has viewsTrue
idad62925e-b419-4cb2-9618-44456969bd95
last modifiedpřed více než 3 roky
mimetypeapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
on same domainTrue
package id3205fd4d-a1c2-406e-8d31-384928596384
position4
revision id9ee5d567-0b1b-4d3d-a9c0-9ea2e0a2304c
size9,7 KiB
stateactive
url typeupload