Kontroly plynových zařízení v roce 2020

URL: http://opendata.vubp.cz/dataset/3205fd4d-a1c2-406e-8d31-384928596384/resource/18960941-0fd6-480a-86cd-61e944b5bb50/download/plynova-zarizeni_kontroly_2020.xlsx

Kontroly byly zaměřeny zejména na: • vyhledávání a hodnocení rizik při provozu plynových zařízení, • odbornou a zdravotní způsobilost osob pověřených obsluhou a údržbou zařízení, • vedení provozní dokumentace a provádění její aktualizace - provozní řády, provozní deníky, doklady o kvalifikaci osob, harmonogram revizí, • zpracování vlastního seznamu pro poskytování OOPP, na základě vyhodnocení rizik i z pohledu provozu plynových zařízení, poskytování OOPP zaměstnancům včetně seznámení s jejich používáním a provádění kontroly jejich používání, zda zaměstnavatelé na vlastní náklady tyto OOPP udržují v použivatelném stavu, • stanovení opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí spojených s provozem plynových zařízení, • zajištění bezpečného stavu provozovaného plynového zařízení pravidelně prováděnými kontrolami, revizemi, údržbou, servisem, předepsané náležitosti a odpovídající odbornou úroveň dokladů z kontrol a revizí, • zajištění bezpečného přístupu pro pracovníky provádějící kontroly, revize, zkoušky, obsluhu a údržbu zařízení, • zabezpečení dostatečného přívodu spalovacího a větracího vzduchu, • vybavení přívodního potrubí plynu předepsanými armaturami, nepoužívání pro jiné účely, než pro které je určeno, provedení dostatečné protikorozní ochrany, značení protékajícího média, označení uzávěrů plynu a zajištění bezpečného přístupu.

Zakomponovat

Plynová zařízení - Kontroly plynových zařízení v roce 2020 - Webová aplikace BOZP Kraje

Další informace

Pole Hodnota
Datum aktualizace dat Prosinec 2, 2022
Datum aktualizace metadat Prosinec 2, 2022
Vytvořeno Prosinec 2, 2022
Formát application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Licence Creative Commons Uveďte autora
createdpřed více než 1 rokem
formatXLSX
has viewsTrue
id18960941-0fd6-480a-86cd-61e944b5bb50
last modifiedpřed více než 1 rokem
mimetypeapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
on same domainTrue
package id3205fd4d-a1c2-406e-8d31-384928596384
position2
revision id9ee5d567-0b1b-4d3d-a9c0-9ea2e0a2304c
size17,5 KiB
stateactive
url typeupload