Podněty ke kontrole v oblasti bezpečnosti a ...

URL: http://opendata.vubp.cz/dataset/8042ad62-fc7d-4aed-b0af-a4af1f26b846/resource/8831e5be-b224-40ec-a033-58bdea8f35f8/download/podnety-ke-kontrole_bozp_2020.xlsx

V roce 2020 obdržely orgány inspekce práce celkem 698 podnětů směřující do oblasti BOZP, což je o 81 podnětů méně než v roce 2019. Z vyhodnocených podnětů vyplývá, že podněty ke kontrole byly nejčastěji podávány bývalými zaměstnanci, kteří ukončili svůj pracovněprávní vztah v důsledku pracovních nebo osobních neshod. Některé podněty byly bez bližší specifikace a obsahovaly pouze obecné konstatování, že dochází k nedodržování nebo porušování předpisů BOZP. Část podnětů nám byla postoupena jinými orgány státní správy, např. Drážní inspekcí, Českou zemědělskou a potravinářskou inspekcí, popř. orgány činnými v ochraně veřejného zdraví. Vzhledem k epidemiologické situaci související s onemocněním COVID-19 vzrostl v roce 2020 počet nedokončených kontrol na základě podnětů, a to z více důvodů. Jedním z důvodů bylo přeložení části inspektorů k výpomoci v pozici přizvaných osob při kontrolách plnění podmínek programu „Antivirus“ na Úřad práce (dále jen „ÚP ČR“), v průběhu roku 2020. Část inspektorů byla v závěru roku 2020 přeložena k místně příslušným KHS, za účelem trasování kontaktů osob, jež byly zjištěny jako COVID pozitivní. Tito inspektoři neměli dostatečný časový prostor k dokončení zahájených kontrol. Dalším důvodem nedokončení kontrol byla rovněž zvýšená pracovní neschopnost inspektorů spojená s onemocněním COVID-19.

Zakomponovat

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Datum aktualizace dat Prosinec 2, 2022
Datum aktualizace metadat Prosinec 2, 2022
Vytvořeno Prosinec 2, 2022
Formát application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Licence Creative Commons Uveďte autora
createdpřed více než 1 rokem
formatXLSX
has viewsTrue
id8831e5be-b224-40ec-a033-58bdea8f35f8
last modifiedpřed více než 1 rokem
mimetypeapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
on same domainTrue
package id8042ad62-fc7d-4aed-b0af-a4af1f26b846
position3
revision idd8effa32-34cc-4165-ab6d-75531c14df54
size17,7 KiB
stateactive
url typeupload