Zdvihací zařízení 2022

URL: http://opendata.vubp.cz/dataset/2740d20c-45ca-4f14-9604-c831c43a669e/resource/96c29307-7107-4d92-88dd-e83cfe96114f/download/zdvihaci-zarizeni_kontroly_2022.xlsx

V návaznosti na kontrolní zjištění v předcházejícím období a dále na základě rozboru vývoje pracovní úrazovosti se evidují u ZZ, a to opakovaně, závažné nedostatky, mezi které patřilo zejména nevyhodnocení konkrétních rizik, dále nezpracování konkrétního systému bezpečné práce (dále jen „SBP“), používání zařízení v rozporu s návodem výrobce, ale také i klesající úroveň teoretické a praktické přípravy jeřábníků a vazačů. Kontroly ZZ byla provedeny u ZZ bez rozdílu nosnosti a účelu jejich použití. Součástí této kontrolní činnosti byly také i prostředky pro vázání (ocelová a textilní lana, řetězy), dále zavěšení (traverzy, „S“ a „C“ háky) a uchopení břemene (magnety, svěrky, přísavky). V rámci kontrolní činnosti byla pozornost věnována i dodržování povinností zaměstnavatelů z hlediska zabezpečení odpovídající obsluhy, dále technického stavu, provádění předepsaných kontrolních úkonů a vedení předepsané dokumentace ZZ. Zvláštní pozornost pak byla věnována bezpečnému provozu ZZ na staveništích, tzn. mobilním a nakládacím jeřábům, stavebním výtahům, plošinám, vázacím a uchopovacím prostředkům apod. Kontrolní činnost se také i zaměřila na BOZP zaměstnanců pracujících na těchto zařízeních, stejně jako zaměstnanců a dalších osob nezúčastněných, avšak jejich provozem dotčených. V rámci provedených kontrol inspektory z OIP byly také zaměstnavatelům sděleny i změny v oblasti ZZ v souvislosti s NV č. 193/2022 Sb. ve vazbě na nový zákon č. 250/2021 Sb. Dále byl ověřen přístup zaměstnavatelů k vyhodnocení rizik souvisejících s bezpečným provozem ZZ. Cílem preventivní kontrolní činnosti bylo také přispět i k větší BOZP zaměstnanců pracujících na těchto zařízeních, stejně jako zaměstnanců a dalších osob nezúčastněných, avšak jejich provozem dotčených. Ověřit přístup zaměstnavatelů k vyhodnocení rizik souvisejících s bezpečným provozem ZZ.

Zakomponovat

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Datum aktualizace dat Červen 20, 2023
Datum aktualizace metadat Červen 20, 2023
Vytvořeno Červen 20, 2023
Formát application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Licence Creative Commons CCZero
createdpřed 12 měsíci
formatXLSX
has viewsTrue
id96c29307-7107-4d92-88dd-e83cfe96114f
last modifiedpřed 12 měsíci
mimetypeapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
on same domainTrue
package id2740d20c-45ca-4f14-9604-c831c43a669e
revision id75f6cf77-4a46-41aa-bd47-6e28835dfae4
size18,7 KiB
stateactive
url typeupload