Závažné pracovní úrazy žen

Zde jsou uváděny závažné pracovní úrazy sledovaných věkových skupin žen (počty) za posledních deset let (2013-2022) dohromady a zvlášť po jednotlivých letech (tabulka č. 21) rozdělené podle klíčového slova bližší specifikace úrazového děje, např. druh nehody, způsob zranění, kontakt se zdrojem úrazu (pád, zvíře, stroj).

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor VÚBP
Správce VÚBP
Naposledy aktualizováno 6 Listopad 2023, 15:35 (CET)
Vytvořeno 6 Listopad 2023, 11:29 (CET)
období roční
Časové pokrytí 2013-2022