Ukazatelé pracovní neschopnosti

Ukazatele pracovní neschopnosti v České republice:

  • Ukazatel pracovní neschopnosti podle délky - statistika ukončených dočasných pracovních neschopností
  • Ukazatele pracovní neschopnosti podle krajů - počty ukončených případů DPN, počet prostonaných dní
  • Ukazatele pracovní neschopnosti podle pohlaví - ukončené případy dočasné pracovní neschopnosti
  • Ukazatele pracovní neschopnosti podle pohlaví - statistika ukončených dočasných pracovních neschopností

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj https://data.cssz.cz/web/otevrena-data/katalog-otevrenych-dat
Autor ČSSZ
Správce VÚBP
Naposledy aktualizováno 28 Červen 2023, 14:16 (CEST)
Vytvořeno 20 Listopad 2020, 15:23 (CET)
Periodicita aktualizace čtvrtletní
Časové pokrytí 2015-2022