Smrtelná pracovní úrazovost

Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti dle krajů v České republice v letech 2014-2020

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor VÚBP
Správce VÚBP
Naposledy aktualizováno 10 Září 2021, 12:10 (CEST)
Vytvořeno 2 Září 2020, 11:02 (CEST)
Periodicita aktualizace roční
Časové pokrytí 2014-2020