Podnik podporující zdraví

Soutěž podnik podporující zdraví vyhlašuje každoročně hlavní hygienik ČR, organizaci zajišťuje Státní zdravotní ústav – Centrum hygieny práce a pracovního lékařství. V rámci soutěže je podnik hodnocen podle výsledků Hodnotícího dotazníku, doplněného popisem aktuálního Projektu podpory zdraví na pracovišti a velký důraz je také kladen na informace získané z osobního auditu. V průběhu auditu jsou komplexně diskutovány specifické podmínky a problémy na konkrétním pracovišti, případně dále doporučeny kontakty a zkušenosti z jiných podniků (modely dobré praxe), což přispívá ke zvyšování informovanosti na straně podniku.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj https://www.podnikpodporujicizdravi.cz/ocenene-podniky/
Autor SZÚ
Správce VÚBP
Naposledy aktualizováno 28 Červenec 2021, 13:15 (CEST)
Vytvořeno 8 Září 2020, 11:14 (CEST)
Periodicita aktualizace roční
Časové pokrytí 2005-2021