Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

NACE je akronym pro statistickou klasifikaci ekonomických činností, kterou používá Evropská unie (resp. Evropská společenství) od roku 1970. NACE vytváří rámec pro statistická data o činnostech v mnoha ekonomických oblastech (např. ve výrobě, zaměstnanosti, národních účtech). Statistiky, které vzniknou za použití klasifikace NACE, lze srovnávat v celé Evropské unii. S nižší mírou podrobnosti (na vyšších úrovních) je možné srovnání i se světovými statistikami. Používání NACE je povinné pro všechny členské státy Evropské Unie.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace
Autor ČSÚ
Správce VÚBP
Naposledy aktualizováno 5 Leden 2021, 11:20 (CET)
Vytvořeno 8 Září 2020, 10:45 (CEST)
Periodicita aktualizace roční