Vizualizace

Říjen 1, 2020

Většina datových sad je doplněna vizualizací v podobě dashboardů vytvořených softwarovým nástrojem Tableau. Tyto vizualizace se nachází jak u vybraných datových sad, tak přímo v záložce Showcases.

Hlavní i tematický dashboard je dostupný přes Tableau Public.