Instituce

Říjen 1, 2019

Z pohledu BOZP jsou v NKOD pro naši oblast zajímavé datové sady od těchto institucí:

• České správy sociálního zabezpečení (pracovní činnosti, invalidita a invalidní důchody, diagnózy, pracovní neschopnost),

• Českého statistického řadu (demografická data, vzdělávání, zaměstnání, nezaměstnanost, pohlaví, průměrné mzdy, pracovní neschopnost),

• Ministerstvo vnitra (číselníky),

• Ministerstva zdravotnictví ČR (zdravotní služby).

Vhodné datové sady od výše uvedených institucí je třeba stáhnout do lokálního katalogu CKAN a opatřit sadou metadat. Pro zajištění aktuálnosti a kontinuity časových řad je třeba sledovat nově zveřejňovaná data v NKOD a postupně stahovat ta, která se do profilu aplikace hodí. Pro obsáhnutí celého tematického spektra BOZP však existují další veřejné instituce, jejichž data jsou pro zpracování tematických analýz stěžejní. Jedná se o:

• Státní zdravotní ústav (SZÚ), která zpracovává data o nemocech z povolání,

• Státní úřad inspekce práce (SÚIP), který zpracovává data o pracovních úrazech a disponuje informacemi o realizovaných inspekčních kontrolách.

S oběma institucemi VÚBP, v. v. i., úzce spolupracuje, ale ani jedna z uvedených institucí svá data v otevřeném formátu nezveřejňuje. Často jsou svázány legislativními a dalšími překážkami. Jelikož jsou ale jimi poskytované informace pro oblast BOZP jedny z nejdůležitějších, rozhodli jsme se vytvořit vlastní datové sady. Obě instituce zveřejňují na svých webových stránkách výroční zprávy, zprávy o činnosti, zprávy z realizovaných kontrol apod. (agregovaná data) a je možné potřebná data získat právě z nich. Proto jsme si vytvořili vlastní otevřené datové sady z uvedených dokumentů, kam data ve formátu tabulek zpracováváme a připravujeme je pro využití v aplikaci.